Elk afscheid is het begin van een herinnering.......

 Amandels Izabente

                  van de Wite Stjelp

Als tranen een  trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug
Dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug....